اخبار معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی

نشست روسای دانشگاه آزاد اسلامی یزد و دانشگاه جامعه الواسط عراق

نشست روسای دانشگاه آزاد اسلامی یزد و دانشگاه جامعه الواسط عراق

ظهر روز جمعه مورخ 1400/02/03 روسای دانشگاه ازاد اسلامی واحد یزد و دانشگاه جامعه الواسط عراق نشستی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار نمودند.

این جلسه مجازی در سالن شهید سلیمانی واحد یزد و با حضور تعدادی از معاونان و مدیران هر هر دو دانشگاه برگزار شد.

روسای دو دانشگاه ضمن معرفی دستاوردها و افتخارات ملی و بین المللی دانشگاهی، در راستای ایجاد تفاهم نامه همکاری در بخشهای آموزشی، علمی، پژوهشی و تحقیقاتی به بحث و گقتگو پرداختند.