اخبار معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی

کارگاه آموزشی وبیناری با همکاری شبکه دانشگاه های جهان اسلام

کارگاه آموزشی وبیناری با همکاری شبکه دانشگاه های جهان اسلام

 

شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام در تاریخ 7 اردیبهشت ماه سال جاری کارگاه آموزشی نمایه سازی به صورت وبیناری برگزار خواهد نمود.

برای نمایش پوستر کلیلک کنید