اخبار معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل مطالعات، همکاری های بین المللی و دیپلماسی علمی معاونت بین الملل دانشگاه

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل مطالعات، همکاری های بین المللی و دیپلماسی علمی معاونت بین الملل دانشگاه

امروز چهارشنبه مورخ 99/11/08 در محل جلسات معاونت بین الملل مراسم تودیع مدیرکل پیشین و معارفه مدیرکل جدید مطالعات، همکاری‌های بین المللی و دیپلماسی علمی این معاونت با حضور دکتر علاءالدین بروجردی معاون بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از پرسنل آن معاونت برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای بروجردی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات آقای دکتر صالح فکر در باب عزت اسلامی، اقتدار و استقلال جمهوری اسلامی سخنرانی نمودند. ایشان همچنین به آقای دکتر کوهیان خیرمقدم گفتند و از ایشان برای قبول زحمت هدایت این اداره کل تشکر نمودند. 

در ادامه آقای صالح فکر ضمن تقدیر از آقای دکتر بروجردی از کلیه همکاران به ویژه همکاران در دیگر ادارات کل این معاونت به دلیل همکاری های گذشته تشکر و قدردانی نمودند.

آقای دکتر کوهیان نیز در ادامه ضمن تشکر از آقای دکتر صالح فکر و آقای دکتر بروجردی، اظهار داشتند که روابط بین دانشگاهی باید در معاونت بین الملل دانشگاه قوت یابد و این امر با برنامه ریزی دقیق امکان‌پذیر خواهد بود.

ایشان همچنین فرمودند در بخش تفاهم‌نامه ها می‌بایست بر واحدهای دانشگاهی نظارت صورت پذیرد و واحدهای دانشگاهی در عقد تفاهم نامه‌های بین المللی لازم است این معاونت را مطلع نمایند.

واحدهای دانشگاهی نیز می‌توانند با در نظر گرفتن قوانین و مقررات دانشگاه و در چارچوب قانونی، متولیبرقراری روابط علمی و بین المللی بین دانشگاهی گردند. ایشان در پایان اظهار داشتند که حوزه بین الملل می‌بایست در ارتباط با مسائل بین المللی در سطح دانشگاه زبانزد باشد.