اخبار معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی

دیدار هیات انستیتو صلح و رسانه و حکومت داری خوب افغانستان با معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی

دیدار هیات انستیتو صلح و رسانه و حکومت داری خوب افغانستان با معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

هیات 5 نفره انستیتو صلح و رسانه و حکومت داری خوب افغانستان به ریاست آقای احمد وکیل میرشاد بیگ در روز شنبه مورخ 99/10/13 به ایران سفر نمودند.

 ایشان در روز یکشنبه مورخ 99/10/14 با معاون بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی آقای دکتربروجردی در محل همایش های این معاونت دیدار و گفتگو نمودند.

در این سفر هیات افغانستانی قرار است با مسئولین مدارس سما، واحد علوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی، خبرگزاری آنا و... دیدار و گفتگو خواهند نمود. 

این موسسه در زمینه های افراط گرایی، تقریب مذاهب، رسانه و همچنین امور درمانی و آموزشی در افغانستان فعالیت داشته و ارتباطات خوبی با مسئولین و مقامات بخش دولتی و خصوصی افغانستن دارد. 

این هیات پیشنهاداتی در زمینه همکاری مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه فعالیت های این انستیتو است و احتمال می روددر پایان این سفر تفاهم نامه همکاری مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی را به امضا برسانند.

 

پایان پیام