اخبار معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی

به اطلاع می رساند که اطلاعات بیشتر در خصوص روز علم ایران و آلمان که در تاریخ 8 و 9 اسفند ماه 1396 در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می گردد در آدرس ذیل قابل مشاهده می باشد.

نشانی اینترنتی:

Ir-de.iust.ac.ir