اخبار معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی

توجه: به اطلاع می رساند بنا به درخواست موسسات و دانشگاه های خارجی، فرآیند پاسخگویی به سوالات و استعلامات ایشان به صورت محرمانه انجام می پذیرد و لذا اداره کل بین الملل از ارائه هرگونه اطلاعات به اشخاص غیر معذور می باشد.

به منظور آگاهی از فرآیند کلی مکاتبات بین المللی با اداره پشتیبانی و امور کنسولی تماس حاصل فرمایید.

رئیس اداره پشتیبانی و امور کنسولی  47352411

کارشناس اداره و مسئول مکاتبات الکترونیک (بین المللی) 47352412