اخبار معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی

صد و هشتاد و دومین جلسه هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی، به ریاست دکتر میرزاده و با حضور اعضا برگزار شد. در این جلسه پس از ارائه گزارش کمیسیون های هیات رییسه، دکتر ابراهیمی مدیرکل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه گزارشی در خصوص شبکه بین الملل این دانشگاه پرداخت.

راه اندازی 3 سامانه جدید در شبکه بین الملل دانشگاه‌ آزاد اسلامی

به گفته ابراهیمی شبکه بین الملل دانشگاه‌ آزاد اسلامی متشکل از واحدهای برون مرزی (افغانستان، لبنان،امارات، آکسفورد و روسیه)، دفاتر دانشگاه در خارج از کشور، واحدهای بین الملل داخلی و جامع پشتیبان و واحد الکترونیک است.

وی به اهداف راه اندازی شبکه بین الملل دانشگاه‌آزاد اسلامی اشاره کرد و افزود: فراهم کردن امکان تحصیل متقاضیان ایرانی، ایرانیان مقیم خارج از کشور و فارسی زبانان و غیر ایرانیان از اهداف اولیه راه اندازی این شبکه است.

ابراهیمی همچنین از راه اندازی سامانه های ثبت نام متقاضیان غیر ایرانی، ثبت نام متقاضیان فارسی زبان و سامانه بانک اطلاعاتی اساتید خبر داد.

مدیرکل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد دانشجویان غیر ایرانی این دانشگاه اشاره کرد و گفت: تعداد دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه‌آزاد اسلامی 8 هزار و 123 نفر است که از این تعداد 6 هزار و 381 نفر در داخل کشور و هزار و 742 نفر در واحدهای برون مرزی شاغل به تحصیل هستند.

20 برابر شدن دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به مهر92

ابراهیمی با بیان اینکه نسبت جذب دانشجوی غیر ایرانی در مهرماه 95 نسبت به سال 92، بیش از 20 برابر بوده است، گفت: هدف نهایی ما حضور 50 هزار نفر دانشجو در شبکه بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به افزایش دانشجو در واحدهای بین الملل دانشگاه‌آزاد اسلامی ، گفت: در واحدهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی پذیرش دانشجو در سال جاری افزایش 60 درصدی نسبت به سال قبل صورت گرفته است، همچنین دفاتر دانشگاه‌ آزاد اسلامی در خارج از کشور نیز دارای 171 دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و واحدهای برون مرزی نیز دارای 571 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری هستند.

 

مدیرکل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در نیمسال اول سال 95 تعداد 4 هزار و 774 دانشجو جذب شده اند، گفت: بر اساس این آمار تعداد دانشجویان غیر ایرانی 858 نفر، ایرانیان مقیم خارج و فارسی زبانان 106 نفر، دفاتر خارج از کشور 171 نفر، واحدهای برون مرزی 571 نفر و واحدهای بین الملل 3 هزار و 69 نفر را جذب کرده که این تعداد نسبت به سال 94 افزایش 56 درصدی داشته است.