اخبار معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی

**راه‌اندازی دفتر نمایندگی دانشگاه عراق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دفتر نمایندگی دانشگاه عراق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول با حضور دکتر حسین ابراهیمی مدیر کل امور بین الملل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر علیرضا لادن مقدم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول، جمالیان رئیس اداره پشتیبانی و امور کنسولی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر علی کریم خضیر رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه کربلا و دکتر فاطمه مکی محمود رئیس دانشکده مامایی دانشگاه کربلا و اعضای هیات رئیسه واحد علی آبادکتول راه‌اندازی شد.