اخبار معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی

** اجلاس 2015 آسایهل (انجمن دانشگاه های جنوب شرق آسیا)

 

بخشنامه اجلاس 2015 آسایهل (انجمن دانشگاه های جنوب شرق آسیا)

با عنوان:

"افق 2020: همکاری های منطقه ای و بین المللی در حوزه ­های پژوهش، آموزش و تجربیات دانشجویی"

 

دانلود