اخبار معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی

تدوین آیین‌نامه برگزاری دوره‌های دکتری مشترک با دانشگاه‌های خارجی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، شورای راهبردی بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر حمید میرزاده و با حضور علیرضا معیری رییس مرکز مطالعات جهانی‌شدن و سایر اعضا در مورخ 24 اسفندماه 1393 برگزار شد.

در این جلسه دکتر انگجی به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت و با اشاره به اهمیت جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: یکی از شاخص های مهم تاثیر گذار در رتبه بندی دانشگاه ها تعداد دانشجویان خارجی در هر دانشگاه است و به این دلیل سیاست دانشگاه آزاد اسلامی جذب هر چه بیشتر دانشجویان خارجی است.

معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی افزود: فعالیت های بسیار خوبی در یک سال ونیم گذشته در این راستا انجام شده است که نتیجه آن افزایش دانشجویان خارجی از 32 نفر در سال 92 به 600 نفر در سال 93 است.

وی با بیان اینکه پتانسیل خوبی در رابطه با دانشجویان عراقی و افغانی وجود دارد، گفت: تا کنون اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است که به خوبی می توان از پتانسیل آن برای افزایش دانشجویان خارجی استفاده کرد.

در ادامه دستور جلسه از سوی اعضا بررسی شد.

بررسی اجرای دکتری پژوهش محور برای اتباع غیر ایرانی، تنوع بخشی روش های پذیرش دانشجو و تدوین آیین نامه جدید برای پذیرش دانشجویان خارجی با همکاری معاونت سنجش و پذیرش و معاونت آموزش، برگزاری دوره رهبری نوین در آموزش عالی از سوی واحد اکسفورد و تدوین آیین نامه جدید برای آن در جهت توسعه این دوره های آموزشی برای نهادها و موسسات دولتی و غیر دولتی در کشور، بررسی آیین نامه برگزاری دوره های دکتری مشترک با دانشگاه های خارجی، بررسی روش های تشویقی و اختصاص امتیاز به واحدهای دانشگاهی که در جذب دانشجویان غیر ایرانی موفق عمل کردند، بهره گیری از نیروهای موجود در حوزه آموزش برای بخش بین الملل در واحدهایی که دانشجوی خارجی پذیرش می کنند و تعیین چگونگی پاداش این کارکنان و در نهایت تعیین روز بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی از جمله موضوعاتی بود که اعضای این شورا در رابطه با آن بحث و اظهار نظر پرداختند و در نهایت به تصویب رساندند.