اخبار معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی

 

مراجعین محترم: در صورت نیاز به دریافت خدمات از معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی لازم است ضمن ارائه اصل دانشنامه و ریزنمرات (با قابلیت ترجمه رسمی) به دبیرخانه معاونت بین الملل پس از رعایت موارد ذیل نسبت به  تشکیل پرونده در دبیرخانه معاونت واقع در بلوک 3 طبقه همکف اقدام فرمایید.

    کارنامه تحصیلی، کپی مدارک ترجمه شده، ریزنمرات قدیمی و فاقد معدل و تعداد واحد و سایر مدارک فاقد اعتبار جهت تشکیل پرونده قابل پذیرش نمی باشد؛

     امکان تحویل مدارک تایید شده در پاکت دانشگاه به متقاضایان تحت هیچ شرایطی مقدور نمی باشد.

    جهت تایید و ارسال مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی، ارائه اصل مدارک (دانشنامه و ریزنمرات) و اصل ترجمه رسمی مدارک (دانشنامه و ریزنمرات) ممهور به تأییدیه دادگستری و وزارت امورخارجه لازم میباشد. در این ارتباط لازم است محتوای مدارک ترجمه شده رسمی (دانشنامه و ریزنمرات) با نسخ فارسی مطابقت کامل داشته باشد لذا لازم است پیش از تشکیل پرونده نسبت به انجام تطبیق اقدام فرمایید، در غیر این صورت مدارک ترجمه شده رسمی به تایید معاونت بین الملل نخواهد رسید. همچنین امکان تایید تصویر دانشنامه و ریزنمرات که منضم به ترجمه رسمی تایید شده در قوه قضاییه و وزارت امور خارجه نباشد، در معاونت بین الملل مقدور نمیباشد.

    کپی مدارک ترجمه شده (دانشنامه و ریزنمرات) جهت ارسال مراسلات به خارج از کشور قابل پذیرش نمیباشد؛ مگر درشرایط خاص و تنها در صورتیکه که اصل مدارک و اصل ترجمه ها به هیچ وجه دردسترس نبوده و تمام صفحات کپی (مدارک ترجمه شده، فارسی و صفحات ابطال تمبر) ممهور به مهر برابر با اصل و امضای مجاز و مهر اصلی دارالترجمه رسمی (مترجم مسئول) ترجمه کننده مدارک باشد. در این ارتباط مسئولیت ناشی از عواقب عدم ارسال مدارک اصلی ترجمه شده رسمی بر عهده متقاضی خواهد بود.

    تایید و ارسال مدارک متقاضایان به خارج از کشور صرفاً پس از اخذ استعلام های لازم از مراجع مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

    ارسال مراسلات خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی صرفا شامل اصل ترجمه رسمی دانشنامه و ریزنمرات صادره از دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس دانشگاه ها و موسسات خارجی می شود. لذا ارسال مدارک غیر مرتبط با دانشگاه در پاکت پستی دانشگاه به آدرس های غیر معتبر امکان پذیر نمی باشد.

پس از تایید و پلمپ مدارک در دبیرخانه معاونت بین الملل دانشگاه، کلیه مستندات و مدارک پلمپ شده جهت ارسال به خارج از کشور به دبیرخانه مرکزی دانشگاه واقع در بلوک یک اداری سازمان مرکزی دانشگاه طبقه همکف تحویل می گردد. شایان ذکر است متقاضیان محترم میبایست هر گونه پیگیری لازم در خصوص ارسال مراسلات خود به خارج از کشور را از دبیرخانه مرکزی دانشگاه پیگیری نمایند.

 نشانی و تلفن: دبیرخانه مرکزی دانشگاه: تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بلوک شماره 1 طبقه همکف، دبیرخانه مرکزی دانشگاه؛ تلفن:47351018 -021

در خصوص توصیه نامه ها لازم است ضمن مراجعه به وب سایت معاونت بین الملل(www.intl.iau.ir--Forms-Recommendation Letter & Help Letter)جهت دریافت فرم مربوطه و راهنمای تکمیل آن، موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

    فرم تکمیل شده توصیه نامه صرفا" در یک صفحه تهیه شود.

    درج امضای (اصل) رئیس واحد و یا معاون آموزشی همراه با مهر اصلی دبیرخانه واحد دانشگاهی به منزله تائید محتوای توصیه نامه و امضای استاد می باشد، لذا بدون امضای رئیس واحد یا معاون آموزشی و مهر اصلی واحد، امکان تایید توصیه نامه در حوزه بین الملل مقدور نمی باشد. همچنین لازم است متن توصیه نامه با رعایت نگارش صحیح زبان انگلیسی تهیه شود.

    در صورتی که امضای مدیر گروه قبل از امضای معاون آموزشی واحد مورد نیاز باشد، ظهرنویس فرم توصیه نامه صورت پذیرد.

    از درج نمره، درصد، عنوان پایان نامه و رساله، تاریخ دفاع و امضای الکترونیک (در کلیه بخش های فرم) خودداری گردد.

    پس از بررسی و تایید محتوای توصیه نامه در واحد دانشگاهی بر اساس قوانین و مقررات موجود دانشگاه و تایید عضو هیات علمی یا مدرس مربوطه، به امضای رئیس واحد یا معاون آموزشی و مهر اصلی واحد رسیده و طی نامه رسمی از طریق اتوماسیون اداری (توصیه نامه های تایید شده پیوست باشد) به حوزه بین الملل ارسال و همزمان نیز سوابق فیزیکی (شامل نامه تاییدیه و فرم تایید شده) جهت تایید نهایی حوزه بین الملل دانشگاه در پاکت پلمپ شده در اختیار متقاضی قرار گیرد.

    در صورت اشاره استاد به ایمیل برای برقراری ارتباط، ضروری است آدرس ایمیل مرتبط با دانشگاه در توصیه نامه قید گردد و از اشاره به آدرس ایمیل شخصی اساتید خودداری شود.

توجه1:آدرس ایمیل استعلامات بین المللی دانشگاه جهت ارائه به موسسات خارجیاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدمی باشد. شماره تلفن تماس جهت پیگیری استعلامات ایمیلی47352422-021 میباشد. لازم به ذکر است هر گونه مکاتبات ایمیلی از سوی موسسات خارجی محرمانه قملداد شده و معاونت بین الملل از ارائه هرگونه اطلاعات و یا تصویر مکاتبات مربوطه به متقاضیان معذور میباشد.

شماره تماس مسئول استعلامات بین المللی (ایمیلی)، سرکار خانم حق جو: 47352422-021

توجه 2: درخصوص گواهی اشتغال به کار اعضای هیات علمی و اشتغال به تحصیل دانشجویان جهت ترجمه رسمی، لازم است وفق بخشنامه شماره 27422 مورخ 08/05/96، متقاضیان با در دست داشتن گواهی صادره از واحد دانشگاهی در فرمت ذکر شده (وزارت امور خارجه) در بخشنامه به مرکز جذب و امور هیات علمی (در خصوص گواهی اشتغال به کار اعضای هیات علمی) و اداره کل برنامه ریزی آموزشی و درسی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه واقع در بلوک 3 (در خصوص گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان) مراجعه نماید.

توجه 3: گواهی لیست نمرات (ریزنمرات) صادره از واحد دانشگاهی در خصوص دانشجویان انصرافی یا اخراجی میبایست در ابتدا به تایید اداره کل برنامه ریزی آموزشی و درسی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه واقع در بلوک 3 (مهر و امضاء) رسیده و پس از ترجمه رسمی جهت اخذ استعلام و بررسی به معاونت بین الملل ارائه گردد.

شماره تماس دبیرخانه بین الملل: 47353010-021

آدرس دبیرخانه معاونت بین الملل: تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری (شمال)، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بلوک شماره 3، طبقه همکف، دبیرخانه معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی. کدپستی: 1477893855

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و اخذ استعلام در دبیرخانه حوزه معاونت بین الملل

  دو سری کپی از ریزنمرات و دانشنامه فارسی برای یکبار جهت تشکیل پرونده

   ارائه آدرس دقیق پستی مقصد

  به همراه داشتن اصل مدارک تحصیلی شامل ریزنمرات و دانشنامه

  ارائه ترجمه رسمی ریزنمرات و دانشنامه که به تائید وزارت خارجه و دادگستری رسیده باشند.

   ساعت پذیرش ارسال مدارک به خارج از کشور 8 صبح الی 12.30 بعد از ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه می باشد.

   واریز مبلغ 1000000ریال (معادل 100000تومان)به شماره حساب 0106060808009 نزد بانک ملی، شعبه دانشگاه آزاد اسلامی بنام دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان مرکزی ( با ذکر نام و نام خانوادگی شخص متقاضی در قسمت پرداخت کننده وجه در فیش بانکی)

توجه: لطفا پس از حصول اطمینان از رعایت کلیه شرایط فوق نسبت به تشکیل پرونده اقدام فرمایید.

توجه: ارائه هر گونه خدمات به متقاضیان صرفا" با رعایت شرایط فوق و اخذ استعلام های لازم میسر میگردد.

توجه: امکان تحویل مدارک تحصیلی تایید و پلمپ شده به متقاضیان امکان پذیر نیست.