اخبار معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی

بر اساس اعلام انجمن فرهنگی اتریش در تهران، جمهوری اتریش، در مقاطع تحصیلی مختلف به متقاضیان، بورسیه تحصیلی اعطا می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس های ذیل مراجعه نمایید:

 

www.euraxess.at 

www.studyinaustria.at

www.grants.at

www.bmwfw.gv.at