اخبار معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در واحدهای برون مرزی دانشگاه آزاد اسلامی (لبنان، امارات، افغانستان و آکسفورد) 4700 نفر می باشد. دانشگاه آزاد اسلامی  با اتخاذ رویکرد کیفی سازی در حوزه های مختلف آموزشی - پژوهشی واحدهای برون مرزی خود درصدد است تا وارد عرصه رقابت با دانشگاه های بین المللی و معتبر جهانی گردد.