اخبار معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی

 

فراخوان مقاله و پوستر انجمن بین المللی کتابخانه های دانشگاه های فنی

(سی و ششمین کنفرانس سالانه انجمن بین المللی کتابخانه های دانشگاه های فنی)

 

اطلاعات کامل در پایگاه اینترنتی رسمی انجمن:

www.iatulconference2015.org