اخبار معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی

با حکمی از سوی دکتر میرزاده اعضای شورای راهبردی بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر حمید میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی در احکامی، دکتر سید جواد انگجی را به عنوان عضو و نایب رییس شورا و دکتر احد باقرزاده و دکتر علیرضا معیری را به عنوان عضو شورا و دکتر حسین ابراهیمی را نیز به عنوان دبیر و عضو شورای راهبردی بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

 

در بخشی از متن این احکام خطاب به اعضا آمده است: «حضور دانشگاه  آزاد اسلامی در سطح بین الملل یکی از اهداف کلان دانشگاه است. به همین منظور شورای راهبردی بین الملل دانشگاه برای سازماندهی و تعیین سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی بین المللی شدن تشکیل شده است».امید است با حضور موثر در جلسات و با استفاده از خرد جمعی در تحقق اهداف دانشگاه موفق باشید.