اخبار معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی

واحد های بین المللی

 

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر، به معاونت امور بین الملل دانشگاه به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

 تهران، پونک، بلوار سیمون بولیوار، میدان دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان مرکزی دانشگاه، بلوک شماره 2، طبقه چهارم

تلفن: 8-02147352407