2019 Jul 16 Tue | سه شنبه, 25 تیر 1398

University

به اطلاع می رساند که اطلاعات بیشتر در خصوص روز علم ایران و آلمان که در تاریخ 8 و 9 اسفند ماه 1396 در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می گردد در آدرس ذیل قابل مشاهده می باشد.

نشانی اینترنتی:

Ir-de.iust.ac.ir