2019 Jun 16 Sun | شنبه, 25 خرداد 1398

University

دانشجویان خارجی دانشگاه D۸ آمل فارسی یاد می‌گیرند

 

معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی که برای پیگیری راه‌اندازی دانشگاه گروه D۸ به آمل و واحد آیت‌اله آملی این شهر سفر کرده بود، گفت: امروز اینجا جمع شدیم که بتوانیم در فرصت کم باقی مانده با کمک دوستانمان در واحد آکسفورد راههای مناسب برای بین المللی شدن این واحد را بررسی کنیم و برای اجرای مناسب دانشگاه D۸ در این واحد کمرهمت ببندیم.

دکتر انگجی با تشکر از اقدامات انجام شده در واحد آیت اله آملی گفت: مطلب مهم این است که همه باید برای ایجاد یک پایلوت خیلی قوی نه فقط برای D۸، بلکه برای بین المللی شدن قدم برداریم.

معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به اینکه D۸ تنها بخشی از برنامه‌های اجرایی برای واحد آیت اله آملی است، افزود: ما می‌خواهیم کم کم همه واحد‌ها را وارد سطح بین المللی کنیم، البته این نیاز به الگو دارد که واحد آیت اله آملی شرایط مساعدی دارد که به عنوان الگو ساخته و پرداخته شود. لذا باید وارد عمل شویم و از حرف زدن بپرهیزیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص آموزش دانشجویان خارجی در واحد آیت اله آملی گفت: پیشنهاد این است که دانشجویانی که به D۸ پذیرفته می‌شوند، زبان فارسی را یاد بگیرند.

معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به اینکه الگوی پیشرفت در ایران لزوما مطابق با کشورهای اروپایی نیست، بیان کرد: ما دانشگاه را از صفر شروع کردیم، همانند دفاع مقدس ما الگوهایی داریم که با حرکت پیشرفت هم بکنیم. البته به نظر برخی از دوستان ما باید همه سازوکار‌ها را داشته باشیم بعد حرکت کنیم، شاید در اروپا اینگونه باشد، ولی ما خیلی مواقع با هیچ شروع کردیم، بنده معتقدم قدم به قدم جلو برویم.