2020 Jul 11 Sat | شنبه, 21 تیر 1399

University

دانشجویان غیرایرانی

 

مراحل ثبت نام دانشجویان غیرایرانی متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی:


جهت ثبت نام، به وب سایت fstudent.iau.ir مراجعه نموده و بعد از وارد شدن به منوی ثبت نام  و تکمیل اطلاعات، از طریق منوی ورود در قسمت بالای وب سایت، ثبت نام خود را انجام دهند.